Ομιλία για μεταμόσχευση μαλλιών και φρυδιών σε Συνέδριο στην Αθήνα
26/05/2017
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ Dr ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ
Μεταμόσχευση μαλλιών, 25th International Society of Hair Restoration Congress
09/10/2017

Ιατρικός τουρισμός

Monica and Jerry from Indiana, USA, have chosen Greece for medical tourism. After the couple’s IVF(In Vitro Fertilization) treatment, Jerry underwent a hair transplant.

“The choice of DermaHair Clinic, and skin surgeon Dr Karalexis, had already been taken from the United States when a friend of mine underwent a successful hair transplant from Dr. Karalexis in San Fransisco before a few years. In this way we combined a recreational trip with medical therapy”.

At present the couple is in Santorini.