Μύθοι για τα αίτια της τριχόπτωσης
30/04/2016
Τσουνάμι τα αφροδίσια
06/12/2016

Ομιλία στο συνέδριο της δερματοχειρουργικης εταιρείας